حامی مهاجر / رزرو وقت
لطفا جهت رزرو وقت ثبت نام حضوری فرم زیر را تکمیل کنید.
توجه
  • 14 آبان آخرین روز ثبت نام رزرو حضوری تکمیل شده است.
  • مشتریان حامی مهاجر پس از برنده شدن در لاتاری ازهزینه های کارگزاری معاف هستند.
  • پس از رزرو وقت ثبت نام حضوری، عودت وجه امکان پذیر نمی باشد
  • عکاسی معتبر در دفتر موسسه وجود دارد
  • هر ثبت نام حضوری بین 10 دقیقه تا یک ساعت زمان خواهد برد.
  • هزینه رزرو وقت از هزینه ثبت نام کسر خواهد شد.
  • ثبت نام غیر حضوری از طریق وب سایت حامی مهاجر شامل 10 درصد تخفیف است.
  • متاهلینی که به صورت غیر حضوری ثبت نام میکنند 10 درصد تخفیف مازاد در وب سایت دریافت میکنند.
  • ثبت نام حضوری شامل هیچ تخفیفی نیست.