علی کریمی ۳ دي، ۱۳۹۸
1 پاسخ ها
147 مشاهده
12 کارشناس مهاجرت

پردازش اداری چیست؟

پردازش اداری چیست؟

پاسخ ها (1)
ادمین سایت ۳ دي، ۱۳۹۸

برخی از درخواست های ویزای رد شده ممکن است نیاز به پردازش اداری بیشتری داشته باشند. در صورت نیاز به پردازش اداری، افسر کنسولی در زمان پایان مصاحبه متقاضی را از پردازش بیشتر نسبت به پرونده مطلع می کند. مدت زمان پردازش اداری بسته به شرایط فردی در هر پرونده می تواند متفاوت باشد. به استثنای موارد مسافرت اضطراری (از جمله بیماری های جدی، جراحات و یا مرگ یکی از اعضای خانواده)، قبل از استعلام درباره وضعیت پردازش اداری، متقاضیان باید 180 روز بعد از تاریخ مصاحبه یا ارسال مدارک تکمیلی منتظر بمانند. هر کدام را که دیرتر انجام داده باشید باید حداقل 180 روز منتظر بمانید. بیشتر بدانید.