لیست واکسن و اطلاعات واکسیناسیون

امتیاز 4.24/5
ardate 18 اسفند، 1397
لیست واکسن و اطلاعات واکسیناسیون

واکسیناسیون برای اخذ اقامت آمریکا

بحث واکسیناسیون برای مهاجرت به آمریکا خیلی مبحث مهمی نیست. یک سری واکسن باید دریافت کنید که بخشی از آن را در کودکی دریافت کرده اید. این واکسن ها اگر دریافت نکنید در خارج از ایران مجبور به دریافت خواهید شد.

لیست واکسن های مورد نیاز سفارت آمریکا

 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Influenza
 • Influenza type b (Hib)
 • Measles
 • Meningococcal
 • Mumps
 • Penumococcal
 • Pertussis
 • Polio
 • Rotavirus
 • Rubella
 • Tetanus and diphtheria toxoids
 • Varicella
البته کافیست به انیستیتو پاستور تهران مراجعه کنید و این واکسن هارا از آنها بخواهید. به خاطر داشته باشید برخی از این واکسن ها مانند هپاتیت در سه نوبت و طی چند ماه تزریق میشوند.

نظرات شما

در صورتی که نظری دارید این بخش را تکمیل کنید. اگر سوالی دارید در بخش پرسش و پاسخ مطرح کنید.

ثبت دیدگاه