لیست واکسن و اطلاعات واکسیناسیون
امتیاز 4/5
مشاهده : 182 مرتبه
18 اسفند، 1397
مریم فهیمی

واکسیناسیون برای اخذ اقامت آمریکا

بحث واکسیناسیون برای مهاجرت به آمریکا خیلی مبحث مهمی نیست. یک سری واکسن باید دریافت کنید که بخشی از آن را در کودکی دریافت کرده اید. این واکسن ها اگر دریافت نکنید در خارج از ایران مجبور به دریافت خواهید شد.

لیست واکسن های مورد نیاز سفارت آمریکا

 • Hepatitis A
 • Hepatitis B
 • Influenza
 • Influenza type b (Hib)
 • Measles
 • Meningococcal
 • Mumps
 • Penumococcal
 • Pertussis
 • Polio
 • Rotavirus
 • Rubella
 • Tetanus and diphtheria toxoids
 • Varicella
البته کافیست به انیستیتو پاستور تهران مراجعه کنید و این واکسن هارا از آنها بخواهید. به خاطر داشته باشید برخی از این واکسن ها مانند هپاتیت در سه نوبت و طی چند ماه تزریق میشوند.