مهاجرت و اقامت
تور و گردشگری
تور و گردشگری
تور لحظه آخری
18 اسفند، 1397
به طور کلی تور لحظه آخری به تورهای اطلاق می شود که حدود 1 تا دو روز به پایان تاریخ ثبت نام و شروع آنها فرصت با قی ...
تور لحظه آخری
به طور کلی تور لحظه آخری به تورهای اطلاق می شود که حدود 1 تا دو روز به پایان تاریخ ثبت نام و شروع آنها فرصت با قی ... 18 اسفند، 1397
فرم I-601 چیست
فرم I-601 دارای 12 صفحه و 21 دستورالعمل می باشد می باشد که آخرین ویرایش آن در تاریخ 07/03/2019 می باشد. شما می توانید در ا...
6 آبان، 1398
کار در کره جنوبی
در حالی که اکثر مهاجران برای اولین بار به عنوان دانشجوی بین المللی یا تجارت به کره جنوبی می روند، تعداد مهاجرا...
5 آبان، 1398
هزینه ویزای شینگن
هنگام درخواست ویزای شینگن، هزینه ویزای اجباری و غیر قابل بازگشت وجود خواهد داشت که هر متقاضی باید آن را پرداخت...
4 آبان، 1398
اعتبار و انواع ویزای شینگن
ویزای شینگن اخذ شده توسط هر یک از کشورهای عضو منطقه شینگن اجازه می دهد تا از نظر اعتبار و محدودیت های دوره ای، د...
4 آبان، 1398
بیمه ویزای شینگن – بیمه مسافرتی اروپا برای ویزای شینگن
برای مراقبت از هزینه های غیر منتظره ای که هنگام مسافرت بوجود می آیند، داشتن بیمه مسافرتی اثبات شده که به مسافر...
4 آبان، 1398
شرایط و مشخصات عکس ویزای شینگن
هنگام درخواست ویزای شینگن، عکس ها از جمله نیازهای حیاتی برای تکمیل درخواست شما هستند. مهم نیست که از کدام نوع و...
4 آبان، 1398