مجله حامی مهاجر / ترامپ و ممنوعیت سفر به آمریکا
حکم ممنوعیت ترامپ در گذر زمان
حکم ممنوعیت ترامپ در گذر زمان
18 اسفند، 1397

در این مقاله جزئیات و اتفاقات حکم ممنوعیت سفر به آمریکا را بر اساس تاریخ وقوع بررسی میکنیم.
...

ادامه مطلب
درخواست معافیت از ابلاغ 9645
درخواست معافیت از ابلاغ 9645
18 اسفند، 1397

در این مقاله توضیحاتی شفاف در مورد درخواست معافیت و نحوه دریافت معافیت و البته امکان دریافت معافیت از حکم ترام...

ادامه مطلب